Vienota tiešsaistes platforma par virszemes ūdens resursiem un to ilgtspējīgu apsaimniekošanu

Mūsdienīgas zināšanas un izpratne par vides procesiem un cilvēka radītām ietekmēm uz ūdens ekosistēmām, kā arī jaunas iemaņas un prasmes ir ļoti nozīmīgas, lai veicinātu labāku un ilgtspējīgāku virszemes ūdens resursu apsaimniekošanu.

Palielini savu izpratni, pratību un zinātību!

Mācībvide
Projekta LIFE GoodWater IP partneri:
Projektu LIFE GoodWater IP finansē: