Aicinām skatīt un izmantot semināra materiālus par mazajiem grantiem

08.09.2022.

2022. gada 7. septembrī notika informatīvais tiešsaistes seminārs “Vietējās sadarbības un iesaistes iespējas ilgtspējīgai virszemes ūdensresursu apsaimniekošanai”, lai interesentus informētu par iespējām pieteikt savu ideju ilgtspējīgai ūdensobjektu apsaimniekošanai. Semināra materiāli pieejami šeit: https://goodwater.lv/aicinam-skatit-un-izmantot-seminara-materialus-par-mazajiem-grantiem/ 

Lai turpinātu uzlabot ūdensobjektu kvalitāti Latvijā,  SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs  sadarbībā ar partneriem LIFE GOODWATER IP projektā aicināja iedzīvotājus, uzņēmējus, lauksaimniekus, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas pieteikties grantu konkursa „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” II uzsaukuma pirmajam posmam, iesniedzot īsus idejas pieteikumus.

Projekta LIFE GoodWater IP partneri:
Projektu LIFE GoodWater IP finansē: