Top ceļojošā izstāde par Lubāna ezeru

06.07.2022.

Jau kopš 19. gadsimta cilvēki mēģinājuši valdīt un iekarot Lubānu, nosusinot un veidojot dambjus.

Lubāna krastus ietver 36 km gari dambji, un tas ir vislielākais iedambētais ezers Eiropā. Ezers ir daļa no dabas lieguma “Lubāna mitrājs”, kas iekļauts Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000 un atbilstoši Ramsāres konvencijas kritērijiem noteikts kā starptautiskas nozīmes mitrājs.

 

Pilns raksts pieejams: Top ceļojošā izstāde par Lubāna ezeru

 

Projekta LIFE GoodWater IP partneri:
Projektu LIFE GoodWater IP finansē: