Informatīvā kampaņa par pieslēgšanos centralizētajai notekūdeņu savākšanas sistēmai

26.10.2023.

Nepietiekami attīrīti sadzīves notekūdeņi daudzviet Latvijā no decentralizētajām jeb privātajām kanalizācijas sistēmām ieplūst pazemes un virszemes ūdeņos, radot piesārņojumu, kas būtiski pasliktina ūdeņu kvalitāti. Kanalizācijas piesārņojuma nonākšana gruntsūdeņos negatīvi ietekmē dzeramā ūdens kvalitāti tuvumā esošās akās, radot riskus veselībai. Latvijas Universitātes zinātnieku veiktais dzeramā ūdens kvalitātes novērtējums piemāju akās Latvijā, liecina, ka tikai 15,7 % pētīto aku ūdens nesatur ne Escherichia coli (zarnu nūjiņas), ne enterokokus un ir atzīstams par drošu lietošanai bez iepriekšējas ūdens apstrādes. Notekūdeņu piesārņojuma ieplūšana virszemes ūdeņos – grāvjos, upēs, ezeros un tālāk jūrā, veicina ūdenstilpņu aizaugšanu, nabadzīgāka kļūst šādu ūdeņu fauna, tostarp zivju populācija, un izmainās ainava. Šādas vietas vairs nav tik pievilcīgas ne makšķerniekiem, ne atpūtniekiem.

Viss raksts lasāms LIFE GoodWater IP mājaslapā: https://goodwater.lv/mudinas-majsaimniecibas-pieslegties-centralizetajai-notekudenu-savaksanas-sistemai/

Projekta LIFE GoodWater IP partneri:
Projektu LIFE GoodWater IP finansē: