Izziņas vietne “Ūdens skola”

02.01.2024.

SIA “Rīgas ūdens” mājaslapā ir izstrādāta izziņas vietne “Ūdens skola”, kas pieejama ikvienam interesentam. Tā saprotami izskaidro Rīgas ūdens ceļu no tā ieguves vietām līdz katra mājokļa ūdens krāniem, tualetes telpām un pēc tam atpakaļ jūrā, pirms tam veicot tik būtisko notekūdeņu attīrīšanas ciklu.

Izziņas vietnes “Ūdens skola” saturs ir kārtots sešās tematiskās sadaļās: “Ūdens ieguve”, “Ūdens piegāde”, “Ūdens un veselība”, “Ūdens mājsaimniecībā”, “Ūdens resurss” un “Notekūdeņi”. Visi pakārtotie temati saprotami izskaidro Rīgas ūdens ceļu no tā ieguves vietām līdz katra mājokļa ūdens krāniem, tualetes telpām un pēc tam atpakaļ jūrā, pirms tam veicot tik būtisko notekūdeņu attīrīšanas ciklu.

Plašāka informācija – Ūdens skolas mājaslapāhttps://www.rigasudens.lv/lv/udens-skola

Projekta LIFE GoodWater IP partneri:
Projektu LIFE GoodWater IP finansē: