LIFE GoodWater IP iepazīst zviedru pieredzi lauksaimniecības ietekmes uz ūdeņiem mazināšanā

04.10.2022.

Par sapratni un sadarbību – tā var raksturot iespaidus par Zviedrijā redzēto projekta LIFE GoodWater IP pieredzes apmaiņas vizītē. Mūsu projektā piedalās arī Zemnieku Saeima ar mērķi uzlabot vairākas ūdensteces Latvijā, iesaistot arī lauksaimniekus. Lai rastu labākos risinājumus lauksaimniecības radīto barības vielu noplūžu mazināšanai, aktīvi meklējam pieredzi citās Baltijas jūras valstīs. Zviedrijā līdzīga iniciatīva realizēta projektā LIFE GOODSTREAM.

Ko būtisku paveikuši zviedru lauksaimnieki, ka projekta partneri ar viņiem tik ļoti lepojas?

Pirmkārt – piedalījušies sarunās ar zinātniekiem, pētniekiem un konsultantiem par iespējamo dalību upju aizsardzībā.

Otrkārt – sadarbībā ar pētniekiem izveidotas simtiem mitrzemju.

Treškārt – lauksaimnieki ievēro aizsargjoslas vai buferjoslas gar ūdenstecēm.

Plašāka informācija: https://goodwater.lv/life-goodwater-ip-izpazist-zviedru-pieredzi-lauksaimniecibas-ietekmes-uz-udeniem-mazinasana/

Projekta LIFE GoodWater IP partneri:
Projektu LIFE GoodWater IP finansē: