LIFE GoodWater IP jaunākā ziņu lapa

09.12.2023.

Šajā ziņu lapā lasiet:

  • Mazupītes atjaunošanas un revitalizēšanas darbi
  • Atskats uz upju atjaunošanas talkām
  • Ūdensobjektu mazo grantu projektu konkursa rezultāti
  • buklets “Lai tīri ūdeņi tavā glāzē!”
  • TRUST ALUM projekts fosfora piesārņojuma mazināšanai.
Projekta LIFE GoodWater IP partneri:
Projektu LIFE GoodWater IP finansē: