Mazupītes krastos ierīko labās prakses demonstrāciju vietu

18.08.2023.

Mazupītē 3,5 km posmā šovasar nojaukti akmeņu krāvumi, izvākti bebru aizsprosti, izveidota govju dzirdināšanas vieta un brasls. Katrā kilometrā ierīkota zivju nārsta vieta. Bet šis stāsts sākās jau krietni senāk – 2021. gadā, kad Jānis Šīre (LVĢMC), Ainis Lagzdiņš(LBTU), Edgars Griķītis (ZMNĪ) un Kaspars Abersons (BIOR) apbraukāja Latvijas laukus un saldūdeņu piekrastes, lai atrastu piemērotākās vietas  LIFE GoodWater IP labās prakses demonstrāciju vietu ierīkošanai. Kā viena no tādām tika izvēlēta Mazupīte Limbažu novadā.

Viss raksts lasāms LIFE GoodWater Ip mājaslapā: https://goodwater.lv/mazupites-krastos-ieriko-labas-prakses-demonstraciju-vietu/

Projekta LIFE GoodWater IP partneri:
Projektu LIFE GoodWater IP finansē: