Iznākusi jaunā LIFE GoodWater IP Ziņu Lapa

06.07.2022.
  1. Svarīgi jaunumi – ir apstiprināti Latvijas upju baseinu apgabalu plāni
  2. Attīries upes plūsmā
  3. Mežu apsaimniekošana upju un ezeru krastos labākai ūdeņu kvalitātei
  4. Ainavu tūres – veids kā saskatīt dabā vairāk
  5. Life programmas jubilejas talkā ravējām puķu sprigani
  6. Lauksaimniekus un mežsaimniekus lūdzam aizpildīt mūsu aptaujas anketu
  7. Projekta partneris tuvplānā – Meža zinātnes institūts “Silava”

Ziņu Lapu varat lasīt šeit:

https://preview.mailerlite.com/e0e4t1v7d6

Projekta LIFE GoodWater IP partneri:
Projektu LIFE GoodWater IP finansē: