Bioloģiskie procesi ūdenī

Lekcijas mērķis ir iepazīstināt ar bioloģisko procesu daudzveidību (fotosintēze, slāpekļa fiksācija, ūdeņu pašattīrīšanās u.c.) dabas ūdeņos un iespējām tos izmantot, lai panāktu ūdeņu stāvokļa uzlabojumus

Projekta LIFE GoodWater IP partneri:
Projektu LIFE GoodWater IP finansē: