Lai ūdeņi rit

Video par 2020. gadā uzsākto projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” jeb LIFE GOODWATER IP. Projekta mērķis ir ilgtermiņā uzlabot ūdens kvalitāti aptuveni 30% riska ūdensobjektu

Projekta LIFE GoodWater IP partneri:
Projektu LIFE GoodWater IP finansē: