Ūdens fizikāli ķīmiskās īpašības

Lekcijas mērķis ir sniegt priekšstatu par ūdens galvenajām fizikāli ķīmiskajām īpašībām, agregātstāvokļiem, reakcijām un dabisko ūdeņu sastāvu, kā arī raksturot biogēno elementu nozīmi

Projekta LIFE GoodWater IP partneri:
Projektu LIFE GoodWater IP finansē: