Ūdens resursi un to izmantošana

Lekcijas mērķis ir sniegt pārskatu par pasaules ūdens resursiem, to patēriņu, ūdens vērtību un ūdens resursu pārvaldības plānošanu

Projekta LIFE GoodWater IP partneri:
Projektu LIFE GoodWater IP finansē: