Igaunijas pieredze veiksmīgu zivju ceļu izveidē

Video ar pieredzi no Iagunijas, kur vairāk nekā 40 vietās ir atbrīvots ceļš zivīm, nojaucot aizsprostus vai izveidojot zivju ceļus. Gan veiksmes stāstus, gan “apgūtās mācībstundas”  parādīja aizrautīgs zivju jomas pārstāvis Martins Keslers no Tartu Universitātes

Projekta LIFE GoodWater IP partneri:
Projektu LIFE GoodWater IP finansē: