Mācībvide

 

Drīzumā sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru būs iespēja pieteikties un apgūt kādu no četrām tematiskajām apmācību kapacitātes paaugstināšanas mācību programmām. Apmācību programmas būs sistemātiski strukturētas atbilstoši projekta LIFE GoodWater IP mērķa grupām – mežsaimniecības, lauksaimniecības, zivsaimniecības un notekūdeņu apsaimniekošanas nozarei. Jo tieši šīs nozares ietekmē virszemes ūdens kvalitāti.

Aicinām noskatīties īsus tematiskos video par dažādu nozaru ietekmi uz ūdeņu kvalitāti:

 

Kamēr tematiskās lekcijas vēl ir izstrādes/ sagatavošanas procesā, aicinām izzināt un rast atbildes uz jautājumiem: kur rodas ūdens uz Zemes? Kādi ir ūdens aprites virzošie spēki? No kā atkarīgs ūdens blīvums? Vai ūdeņu pašattīrīšanās procesi vienmēr ir pietiekami efektīvi? Un kas galu galā ir “ūdens ziedēšana”? Atbildes uz šiem un vēl daudziem citiem jautājumiem radīsit, noskatoties 4 video lekcijas par un ap ūdens resursiem. Lekcijas izstrādāja LIFE GoodWater IP projekta eksperti, tās pieejamas gan PowerPoint prezentācijas formātā, gan kā video ieraksti: https://macies.goodwater.lv/lekcijas/

 

 

 

 

Projekta LIFE GoodWater IP partneri:
Projektu LIFE GoodWater IP finansē: